KONČAR - Aparati i postrojenja d.o.o. za proizvodnju - Misija i vizija

MISIJA I VIZIJA

Misija

Društvo je orijentirano ispunjavanju posebnih zahtjeva kupaca. Praćenje i odgovaranje na njihove potrebe i želje osigurava povećanje njihovog zadovoljstva kroz kontinuirano unaprjeđivanje tehničke razine i kvalitete proizvoda.

Vizija

Vjerujemo da se tržišna pozicija i dugoročni poslovni odnos s kupcem gradi isporukom robe i usluga koje u potponosti zadovoljavaju ili nadilaze njegove zahtjeve.